Met een veilig gevoel ondernemen - Majoor & Hulshof - Leidschendam-Voorburg

Schade-
verzekering

Als sprake is van brand, inbraak of bedrijfsongevallen leidt dit vaak tot enorme schade. Via uw schadeverzekeringen bent u verzekerd voor de kosten hiervan.

Employee
benefits

Een collectief verzekeringspakket biedt uw medewerkers dezelfde vrijheid en keuzemogelijkheden als individueel afgesloten verzekeringen. Maar dan tegen een gunstiger tarief.

Ziekteverzuim
verzekering

Verzuim is kostbaar. Daarom is het voor elke ondernemer met personeel belangrijk om goed na te denken over de financiering van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering

Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid is in de ogen van veel zelfstandig ondernemers te duur. Toch kunt u de premie flink omlaag brengen door specifieke keuzes te maken.

Pensioen-
verzekering

Werknemers zetten jaarlijks gemiddeld 15 tot 20 procent van het loon opzij voor hun pensioen. Een zelfstandig ondernemer die een goed pensioen wil opbouwen, zou dat eigenlijk ook moeten doen.