woonhuisverzekering-majoor-en-hulshof-leidschendam-voorburg

Uw woonhuisverzekering

Bij een eigen woning hoort een woonhuisverzekering die eventuele schade aan uw woning dekt. Uw hypotheekverstrekker stelt deze verzekering verplicht. Tenslotte bent u een lening aangegaan. Als uw huis verloren mocht gaan door bijvoorbeeld brand, wordt die lening dan geheel of gedeeltelijk afgelost.

Wat dekt deze verzekering?

De woonhuisverzekering (ook wel opstalverzekering) dekt onder meer de schade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, diefstal, storm, wateroverlast, rook, roet, neervallen van luchtvaartuigen, aanrijdingen, aanvaringen en het omvallen van bomen.

Hoe is deze verzekering opgebouwd?

De basis van de woonhuisverzekering is de herbouwwaarde van de woning. Dit is het bedrag dat nodig is om de woning op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen.  Als u te laag verzekerd bent, krijgt u bij schade slechts een evenredig deel vergoed. De premie is naast de herbouwwaarde verder afhankelijk van ligging en bouwaard.

 

Jan Majoor - Advies verzekeringen

Wilt u een onafhankelijk en gedegen advies over uw verzekeringen? Dan plannen wij graag een consult met u in. In dit adviesgesprek nemen wij uw wensen en situatie door.

Ons advies: Check wat u verzekerd hebt

Kijkt u regelmatig de verzekerde waarden na. Let dan ook goed op de gevolgen van een verbouwing of woningverbetering. Deze kunnen van invloed zijn op uw te verzekeren bedrag.