rechtbijstandverzekering-majoor-en-hulshof-leidschendam-voorburg

Uw rechtsbijstandverzekering

Soms raakt u in conflict met mensen of organisaties. Als dit conflict voor de rechter komt, hebt u vaak te maken met hoge kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor een advocaat. Een rechtsbijstandverzekering kan uitkomst bieden als u juridische hulp nodig hebt.

Hoe werkt een rechtsbijstandsverzekering?

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, proberen juristen van de verzekeraar het probleem op te lossen. Zij doen dit door advies en bemiddeling met de tegenpartij. Vaak vinden zijn een oplossing en komt het niet tot een proces. Als het wel zover komt, dan kunnen de kosten vergoed. Vaak is dan wel sprake van een maximumdekking.
Rechtsbijstandsverzekeringen zijn over het algemeen opgebouwd uit modules als werk en wonen, arbeid, personen en familierecht, contracten of verkeer. U bepaalt dus zelf voor welke zaken u zich verzekert van juridische bijstand.

Welke kosten zijn gedekt?

Kosten die binnen de rechtsbijstandsverzekering gedekt kunnen worden, zijn deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants), gerechts- en griffiekosten en de kostenveroordelingen voor door de tegenpartij gemaakte kosten. Overigens moet de betreffende zaak bij het aangaan van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten zijn. Prettig is als u met een rechtsbijstandverzekering ook voor juridisch advies terecht kunt bij uw verzekeraar, soms ook voor niet direct gedekte zaken.

Premie en geschillenregeling

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking. De meeste polissen bevatten een geschillenregeling. Wordt de zaak niet in behandeling genomen omdat u kansloos zou zijn? Dan kunt u vaak een onafhankelijke advocaat laten toetsen of deze beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.

Jan Majoor - Advies verzekeringen

Wilt u een onafhankelijk en gedegen advies over uw verzekeringen? Dan plannen wij graag een consult met u in. In dit adviesgesprek nemen wij uw wensen en situatie door.

Ons advies: Overweeg een rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandverzekeringen zijn over het algemeen wat duurder. Maar de kosten van een advocaat zullen altijd hoger uitvallen. Overweeg op zijn minst eens een rechtsbijstandverzekering met verkeersdekking. Tenslotte zijn we allemaal op één of andere manier verkeersdeelnemer. In de auto, op de fiets en zelfs als voetganger.