Bewust en met een goed gevoel verzekerd - Majoor & Hulshof - Leidschendam-voorburg

Woonhuis-
verzekering

Bij een eigen woning hoort een woonhuisverzekering die eventuele schade aan uw woning dekt. Als uw huis verloren mocht gaan door bijvoorbeeld brand, wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost.

Inboedel-
verzekering

Voor schade aan uw persoonlijke eigendommen in huis, is er de inboedelverzekering. Het is een klassieker onder de verzekeringen. Vrijwel iedereen heeft er een.

Aansprakelijkheids-
verzekering

Soms brengt u per ongeluk schade toe aan anderen. Als u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, moet u de kosten vergoeden. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u voor allerlei soorten schade gedekt.

Rechtsbijstand-
verzekering

Soms raakt u in conflict met mensen of organisaties. Als dit conflict voor de rechter komt, hebt u vaak te maken met hoge kosten. Een rechtsbijstandverzekering kan hierbij uitkomst bieden.

Personenauto-
verzekering

De kans op een ongeluk is in het hedendaagse verkeer niet gering. Daarom is een goede verzekering absoluut noodzakelijk, of u nu auto rijdt, motor, scooter of fiets. 

Motor-
verzekering

De motorverzekering dekt het risico van schade aan en veroorzaakt door een motorrijtuig. Iedere motor die aan het verkeer deelneemt, moet minimaal WA-verzekerd zijn.

Doorlopende
reisverzekering

Mensen vragen ons vaak of je nu bij iedere reis een verzekering bij moet boeken? Wat wij zien is dat een doorlopende reisverzekering in de regel goedkoper is.

Zorg-
verzekering

Veel consumenten zijn zich bewust van de vergoedingen van hun zorgverzekeringspolis en maken daar goed gebruik van. Ieder jaar kunt u wisselen van zorgverzekering.